Nederlands

Verhalen & Ervaringen

Zuiderwaterlinie

Toen de Nederlandse gewesten in 1568 in opstand kwamen tegen hun Spaanse overheersers, was Brabant, tegen de grens van Holland, een van de belangrijkste gebieden waar de Tachtigjarige Oorlog werd uitgevochten.

Tijdens die conflicten maakten beide kanten al gebruik van strategische inundaties om het elkaar moeilijk te maken.

Begin 18e eeuw hadden de Spanjaarden het opgegeven, maar volgden al gauw de Franse voetlegers die het op de Noordelijke Nederlanden hadden voorzien. Vestingbouwkundige Menno van Coehoorn kwam toen met het idee van de Zuiderwaterlinie (ook wel Zuiderfrontier genoemd). Van Sluis tot Grave werden vestingsteden en forten verstevigd, sluizen gebouwd en inundatiekanalen aangelegd. De Zuiderwaterlinie is de langste én de meest gebruikte waterlinie van Nederland. Ze werd ingezet in oorlogen tegen de Fransen en in gereedheid gebracht toen België zich rond 1830 afscheidde van Nederland, en tijdens de twee wereldoorlogen.