Nederlands

Organisatie en financiering

De LF Waterlinieroute is als vierde van een reeks vernieuwde LF-routes tot stand gekomen met de hulp van velen. Op deze pagina een beknopt overzicht.

De LF Waterlinieroute wordt ontwikkeld door stichting Landelijk Fietsplatform in samenwerking met de erfgoedorganisaties van de Stelling van Amsterdam, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Zuiderwaterlinie. Realisatie van deze route is mogelijk dankzij financiële bijdragen van: 

Projectleiding en coördinatie van de LF Waterlinieroute is in handen van Stichting Landelijk Fietsplatform, koepelorganisatie voor recreatief fietsen. Stichting Landelijk Fietsplatform is het onafhankelijke coördinatiepunt voor het recreatieve fietsen in Nederland. Het fungeert als netwerkorganisatie en kennis- en informatiepunt en geeft daarmee impulsen aan belangenbehartiging, verdere productontwikkeling en voorlichting/promotie (nederlandfietsland.nl). Het Fietsplatform is verantwoordelijk voor de landelijke fietsroutestructuur op basis van de LF-routes, de Langeafstand Fietsroutes in Nederland.

Landelijk Fietsplatform
Postbus 846, 3800 AV Amersfoort
info [at] fietsplatform.nl  

Het routetracé is tot stand gekomen in overleg of verificatie met:

Tracéadvies & kwaliteitscontrole werd verzorgd door vrijwilligers van het Fietsplatform. Tot slot nog een woord van dank richting de linies. Zonder jullie geen Waterliniefietsroute ;-)

Meer informatie over de LF-routes vind je op www.nederlandfietsland.nl/lf-routes
Mis je een bordje onderweg? Meld het via www.meldpuntroutes.nl

Nederland Fietsland

Info over andere LF-routes lees je op onze portal nederlandfietsland.nl.